Werkwijze

De coachingssessies vinden wekelijks plaats. Van te voren is niet goed in te schatten hoeveel sessies een kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders en elk proces verloopt op eigen wijze en in een eigen tempo. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan gebeurd dit altijd in overleg met ouder(s) en kind. 

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismakingssessie en staat in het teken van vertrouwen opbouwen. Ik ga samen met uw kind op zoek naar hetgeen wat hij of zij wil leren en/of wil veranderen. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. 

Ik ga uit van de behoefte van het kind en sluit daarbij aan. In de daarop volgende sessie(s) ga ik samen met het kind op zoek naar een antwoord/ oplossing die bij hem of haar past. Op een speelse en leuke manier, die aansluit bij de interesses van jouw kind, gaan we samen aan de slag. Tijdens de sessies ontstaan er mooie, fijne ontdek- leer- en groeimomenten. Uw kind ontdekt zijn of haar talenten en kwaliteiten en bouwt zelfvertrouwen op. 

We sluiten af met een oudergesprek en bespreken hoe jullie je kind kunnen ondersteunen in zijn of haar geluk.